Kesedihan

Ataupun [kesedihan itu ialah]
apabila engkau menghendaki
perkara yang baik untuk seseorang,
sebaliknya dia mahu menyakitimu.

~ Imam Shafi’i

No comments:

Post a Comment